about us

به نام آنکه هستی از اوست...


یکی از معضلات اساسی قرن بیست و یکم، بیماری های ناشی از تغذیه نامناسب در جامعه صنعتی است. جامعه ای که مهمترین ویژگی های آن پرداختن به مسئولیت های اجتماعی و انجام دادن آن ها با بهترین کیفیت است. به همین دلیل، جامعه امروزی نیازمند اندیشیدن تدابیری برای بهره گیری از شیوه های فناوری است. برای به ارمغان آوردن سلامت و یافتن راه هایی به منظور بهتر زیستن افراد جامعه است.
سنجابک با درک نیازهای امروز جامعه به تغذیه سالم و مناسب، با برخورداری از تکنولوژی روز دنیا و آزمایشگاه مجهز و منطبق با استانداردهای جهانی، بهره گیری از متخصصین مجرب، استفاده از مطمئن ترین مواد اولیه و همچنین کنترل کیفی از آغاز تا پایان همگی موجب شده است با توجه به اهداف و آرمان های نو جهت عرضه بهترین محصول، فعالیت خود را در پخش صنعت کشور ارائه نماید.
در همین راستا انواع آجیل و خشکبار مرغوب مورد استفاده صنایع غذایی سنجابک تحت نظارت دائم آزمایشگاه کنترل کیفی پس از میکروب زدایی و جدا کردن ضایعات از خشکبار توسط دستگاه های مجهز و پیشرفته فرآوری شده در شرایط ویژه آماده بسته بندی می شود.
نخستین واحد تایید شده در مدیریت کیفیت و بهداشت از کشور آمریکا به شماره ثبت بین المللی November 2008.Sms602011 در منطقه خاورمیانه است.